ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οικονομικά πακέτα

1ο ΠΑΚΕΤΟ

● Έκδοση κοινοχρήστων κάθε μήνα
● 1 απολύμανση το χρόνο (χρήση)
● 1 καθαρισμός αποχέτευσης με πιεστικό μηχάνημα (με τα δικα μας αποφρακτηκά)

Από 10 ευρώ το μήνα

2ο ΠΑΚΕΤΟ

● Έκδοση κοινοχρήστων κάθε μήνα
● 2 απολυμάνσεις το ζητούμενο (διαινόπωρο-χρήση)
● 1 καθαρισμός αποχέτευσης με πιεστό μηχάνημα (με τα δικά μας αποφρακτικά υψηλής πίεσης)
● Αναγόμωση 5 προσεσβεστήρων 6 κιλών 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Από 19 ευρώ το μήνα

3ο ΠΑΚΕΤΟ

● «Εκδοση κοινοχρήστων κάθε Μήνα. 
● 2 απολυμάνσεις το χρόνο (φθινόπωρο-άνοιξη)
● 2 καθαρισμοί αποχέτευσης με πιεστικό μηχάνημα (με δικό μας αποφρακτικό υψηλής πίεσης)
● Αναγόμωση 5 πυροσβεστήρων 6 κλ.
● Αναγόμωση ενός 12κιλού πυροσβεστήρα Οροφής
● Καθαρισμός δεξαμενής Πετρελαίου.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Από 25 ευρώ το μήνα

Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, στα τηλέφωνα 210 8256682 | 6981 663067