ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Μέλημά μας, η άριστη εξυπηρέτησή σας! 

Η εταιρεία μας είναι από τις πρώτες εταιρείες που χρησιμοποίησε τη μηχανογραφημένη έκδοση των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας.

Το σύστημα κοινοχρήστων εκμηδενίζει τα ανθρώπινα λάθη, ώστε να γίνεται σωστά ο επιμερισμός των εξόδων. Υπάρχουν αναλυτικές στήλες επιμερισμού των δαπανών, ώστε τα έξοδα να είναι κατανοητά από όλους. Το τμήμα μηχανογράφησης της εταιρείας μας αφουγκράζεται τις νέες ανάγκες και συνεχώς αναβαθμίζει το σύστημα, έτσι ώστε να είναι πάντα πρωτοπόρο στις ανάγκες του κτιρίου.

Τα ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις διπλότυπες επιμερισμού των κοινόχρηστων δαπανών βάσει χιλιοστών
  • Ειδοποιητήρια πληρωμής κοινόχρηστων εξόδων για όλα τα διαμερίσματα, με ανάλυση των δαπανών ανά κατηγορία εξόδων και ειδικότερη ανάλυση όσον αφορά στην αυτονομία θέρμανσης
  • Εξοφλητικές αποδείξεις ξεχωριστές για τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή. Η απόδειξη περιλαμβάνει αναλυτική επεξήγηση των χρεώσεων βάσει χιλιοστών. Η απόδειξη δίνεται από το διαχειριστή, όταν πληρωθούν τα έξοδα.
  • Κάθε πελάτης ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που μένει μιλά και με την αντίστοιχη Διαχειριστική σύμβουλο της περιοχής του, η οποία έχει αναλάβει την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου αριθμού κτιρίων.
  • Ο διαχειριστής μπορεί να επικοινωνεί με τη Σύμβουλο διαχείρισης για την έκδοση κοινόχρηστων λογαριασμών, αλλά και συμβουλευτικά, προκειμένου να ενημερωθεί για χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να μην κατέχει σχετικά με τον επιμερισμό δαπανών, αλλά και των διάφορων εργασιών του κτιρίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, στα τηλέφωνα 210 8256682 | 6981 663067