ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πιστοποιημένες Υπηρεσίες

Μπορούμε να προμηθεύσουμε, εγκαταστήσουμε, συντηρήσουμε 6KG και 12KG Πυροσβεστήρες. 

- ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΟ)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, στα τηλέφωνα 210 8256682 | 6981 663067